Be@CyberPro: A video game for fostering cybersecurity careers in schools

Be@CyberPro е проект, който е ко-финансиран по програма ERASMUS + на Европейския съюз. Една от основните цели на проекта е да предостави на средните училища необходимата информация за различните възможности за кариерно развитие в областта на киберсигурността, както и за приноса към обществото на професионалистите в областта на кибер сигурността. Предвид това, че кибер сигурността като професионален сектор в момента се сблъсква с недостиг на професионалисти, основна цел на Be@CyberPro е да разработи и да предостави за ползване от училищата набор от свободно-достъпни образователни материали, които да помогнат за информирането и общата осведоменост по въпросите на кибер сигурността, сред които и представителството на жените в STEM (наука, технологии, инженерство и математика) професиите. Един от тези ресурси ще бъде образователна компютърна игра, която ще предостави занимателен начин на учениците да се запознаят с различни професии в областта на кибер сигурността, както и разбира се – с различните предизвикателства на тези професиии.

Акроним: Be@CyberPro | Договор за спонсорство 2018-1-ES01-KA201-050461 | Заглавие: Be@CyberPro: A video game for fostering cybersecurity careers in schools | Продължителност: : ноември 2018 – ноември 2020 | Програма: ERASMUS+ Key Action 2 – Strategic Partnership. Innovation development| Участващи държави: Испания, Ирландия, Унгария, България | Уебсайт: https://beACyberPro.eu | Ръководител на проекта: Maite Villalba de Benito, Universidad Europea de Madrid | e-mail:be.a.cyberpro.euproject@gmail.com

© 2018 All rights reserved Be@CyberPro Project Consortium. Disclaimer: This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.